top of page

Ehliyet (sürücü belgesi) başvurusu için gerekli belgeler:

 

  • Mezun olunan okula ait diploma, okuldan ayrılmış olanlar için tasdikname, öğrencilerden öğrenci belgesi,

(Belgelerin aslı olacak)

 

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

  • Son altı ayda çekilmiş 6 Adet “Biyometrik Fotoğraf

(fotoğrafçıya bu şekilde belirtilerek çektirilecek)

 

 

  • Savcılıktan Temiz Kağıdı

(Kurumumuzda dolduracağınız “Beyan Dilekçesi” ile veya e-devlet sitesinden kendiniz alabilirsiniz)

 

  • Sağlık Raporu

(Aile hekiminden veya hastaneden sürücü olur raporu)

 

  • Kan Gurubu Kartı

 

 

  • Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, deneyim şartı aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.

 

  • Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

bottom of page