Tehlike Uyarı
Trafik Tanzim
Bilgi
Durma ve Parketme
Yatay İşaretleme
Yeni Standart Trafik İşaretleri