top of page
  • Sınav süresince hiçbir sebeple dışarı çıkılamaz.

  • Sadece saat, hesap makinesi ve sözlük özelliği olan cihazlarla sınava girebilirsiniz. Başka diğer özellikleri olan saatler yada benzeri cihazlarla sınava girmeyiniz. Sınav sırasında kolunuzda yada yanınızda bulunsa bile sınav salonundan çıkarılırsınız. 

  • Çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar gibi elektronik iletişim araçları yada bu özellikleri olan elektronik cihazlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır.

  • Bu ve benzeri cihazlarla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin veya organize olarak bir kopya eyleminin içinde bulunmanızın tespit edilmesi halinde bir yıl boyunca sınavlara giremezsiniz.

  • Cevap kağıdınızdaki fotoğrafınız ve bilgileriniz ile geçerli kimlik belgenizdeki (nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi) bilgiler arasında uyumsuzluk olması, başka kursiyerin sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi gösterememeniz ve sınav başvuru şartlarını taşımadığınızın belirlenmesi durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

  • Sınavın değerlendirilmesi sırasında, başka kursiyerin sınav kağıdını kullandığınız yada kopya çektiğinizin tespit edilmesi halinde de sınavınız geçersiz sayılır.

bottom of page